Grovere struktur på fjørfefôret

God struktur i kombinasjon med riktig næringssammensetning bidrar til et godt fôropptak, optimal tilvekst og ytelse fjørfe.

Råde Mølle har gått over til hel havre i alt fjørfefôret med vellykket resultat. Både indre og ytre struktur skal være så godt tilpasset fjørfe som mulig, innenfor de rammebetingelsene vi har i norsk fôrproduksjon.

Fordi havren ikke blir malt før fôret pelleteres, vil det bidra til en grovere indre struktur, som vil være positivt spesielt når det kommer til helse og dyrevelferd.

  • Grov indre struktur vil være med på å stimulere til et godt fôropptak.
  • Grov indre struktur gir lengre spisetid og høyere metthetsfølelse, noe som kan være med på å minske stress og fjørplukking blant høner.
  • Tørrere avføring, som kan føre til mindre andel møkkete egg.
  • Grov indre struktur, fôr med hel havre, har gunstig effekt på kråsutviklingen.
  • Sikrer optimal kråsutvikling. Dette fører til god utnyttelse av fôret og samtidig reduserer risikoen for tarmsykdommer.

SISTE NYTT