Informasjon om endringer i ledelsen i Råde Mølle

Daglig leder Lars-Kåre Linnerud har sagt opp sin stilling i AS Råde Mølle og Kornsilo og siste arbeidsdag blir 20.04.2021.

Erstatter til LKL er allerede avklart og vil være på plass over påske. Dette er en som kjenner bransjen godt og han er klar til å ta over fra det tidspunkt Linnerud fratrer.

Linnerud har arbeidet som daglig leder i litt over 3 år. I den perioden har bedriften vært gjennom betydelige prosesser knyttet til kjedesamarbeid og nå sist bytte av samarbeidspartner med Fiskå Mølle inn på eiersiden og som hovedleverandør av driftsmidler og fagkompetanse til Råde Mølle.

Råde Mølle v/styret takker Linnerud for alt arbeid som er nedlagt i perioden, framsnakking av lokale råvarer, kvalitetsarbeid på produkter, merkevarebygging og klimafokus er noe av det som har stått sentralt i arbeidet som Linnerud har jobbet godt med og omtaler som dagligdags.

Dette kan Råde Mølle bygge videre på for å øke bedriftens markedsandeler og styrke økonomien.

Vi ønsker Linnerud lykke til videre.

Spørsmål kan stilles til styreleder.

Styret v/leder

Knut Huseby

Råde, 30 mars 2021

SISTE NYTT