Råde Mølle innfører tiltak vedrørende coronaviruset

Med bakgrunn i informasjon fra nasjonale og lokale myndigheter har Råde Mølle besluttet å innføre følgende tiltak med øyeblikkelig virkning: 

  • Alle møter med kunder/leverandører og andre forbindelser gjennomføres som telefon/video møter hvis dette er praktisk mulig. Fysiske møter avlyses eller utsettes inntil videre hvis mulig.
  • Ved gjennomføring av nødvendige fysiske møter skal smitteforebyggende tiltak være et tema
  • Vi tar ikke i mot besøkende på våre anlegg hvis dette ikke er helt nødvendig. Eventuelle besøkende henstilles til å være nøye med håndhygiene og følge generelle smittevernråd.
  • Våre ansatte vil unngå fysisk kontakt/håndhilse i den grad dette er naturlig. 

Tiltakene innføres for å forebygge/redusere risiko for smitte for at våre ansatte skal bli syke eller bli holdt i karantene.

Vi vil følge situasjonen rundt coronaviruset nøye og informere fortløpende om endringer/tiltak rundt denne situasjonen.

Samtidig beklager vi den ulempen og ekstra belastning disse tiltakene medfører våre forbindelser. 

SISTE NYTT