Fullgjødsel 17-5-13 gjør comeback

Yara Norge relanserer YaraMila Fullgjødsel 17-5-13. Den vil erstatte Fullgjødsel 21-6-6.

YaraMila Fullgjødsel 17-5-13 er en fosfor- og kaliumrik gjødseltype som passer meget godt som grunngjødsling i en strategi med delt gjødsling i korn. Den er særlig aktuell for de som tar bra avlinger på jord med middels til lav P- og K-status.

Mange år med gode avlinger gjør det viktig å erstatte næringsstoff som fjernes fra jordet for å opprettholde jordas evne til å produsere gode avlinger.

YaraMila Fullgjødsel 17-5-13 vil erstatte Fullgjødsel 21-6-6. Dette har vært en god gjødseltype på jord med lav P-status, men i mange tilfeller har den ikke dekket K-behovet. Fullgjødsel 17-5-13 er en mye mer kaliumrik gjødsel, og vil sikre en balansert gjødsling med alle hovednæringsstoffene.

Yara introduserer YaraMila FULLGJØDSEL 17-5-13

SISTE NYTT