Lokal verdiskapning på lokale ressurser

Råde mølle er der bonden er! Vår bedrift er opptatt av å serve bonden i den daglige driften. Lokal verdiskapning på lokale ressurser er vår strategi.

AS Råde Mølle og Kornsilo er en lokalt eid mølle plassert midt i Råde, bygda mellom byene. Her produserer vi kraftfôr av høy kvalitet basert på råvarer levert fra området rundt mølla. Kornet ditt blir fôret ditt eller fôret til nabogården.

Lokal produksjon, lokale råvarer, fleksibilitet og service er fortrinn som kommer deg som kunde til gode. Kortreiste produkter er bra for bærekraft og miljø.

På Råde Mølle er du på fornavn med alle – hos oss er du ikke bare et kundenummer. Her treffer du de samme menneskene hver eneste gang. Vi legger stor vekt på produsentenes behov og lokale impulser i market, og sikrer samtidig en god standard gjennom et god kvalitetssystem. Vi skal være der bonden er!

Vi har egne rådgivere som følger opp kundene våre. Dersom du har spørsmål angående valg av fôr eller ønsker hjelp med å finne utfordringer, er våre kunnskapsrike ansatte klare til innsats. Vi har spesiell kompetanse på kraftfôr, og er svært opptatt av å tilfredsstille deg og din besetning.

SISTE NYTT