Hvorfor skal vi kalke?

For å lykkes med det vi dyrker er det viktig at vi legger best mulig til rette for de vekstene vi skal produsere. I tillegg til god agronomi er det viktig med kalk, drenering og god jordstruktur.

For å få en vellykket vekstsesong er vi ofte avhengig av været. Det kan være en utfordring til tider, både med for mye og for lite nedbør, for kald eller for varm vekstsesong. Dette får vi dessverre ikke påvirket i særlig stor grad. Det er derfor viktig at vi legger ned en innsats der vi kan, som for eksempel ved å drenere jorda godt og tilføre kalk slik at vi får riktig pH i jorda.

Vi har gode rutiner på å tilføre jorda vår gjødsel. Det er ikke alltid like godt på kalking. Ulike mineraler er tilgjengelige ved ulik pH. Næringsmangel går ut over avling og kvalitet, og det beste er å siker at kalktilstanden er god slik at plantene har jevn tilgang på alle næringsstoffer. Gjødsler vi uten å kalke vil ikke næringsstoffene være tilgjengelig. Vi ender opp med lavere avling og høyere gjødselkostnad.

Kalking er en billig investering for å øke avlingen.

Kalk er et jordforbedringsmiddel og regnes ikke som gjødsel. Ved å kalke tilfører du viktige mineraler som kalsium og magnesium. Disse næringsstoffene bidrar til å bedre mikrolivet i jorda. Bedre mikroliv fører til raskere nedbryting av halm og planterester, som igjen fører til en bedre jordstruktur.

For lite kalk og sur jord gir dårlig rotutvikling, noe som igjen fører til dårlig vekst. For mye kalk er heller ikke bra, det kan gi mikronæringsmangel. Det er viktig at vi finner frem til en pH som vår vekst har det best i. Jordas evne til å frigjøre næringsstoffer er viktig. Næringsstoffene er tilgjengelig ved ulik pH. All næringsmangel kan påvirke avlingen. En pH mellom 5,5-6,5 er et godt utgangspunkt for de fleste næringsstoffene.

Er det lenge siden du kalket sist? Vi tilbyr kalking ferdig spredd. Vi har nylig oppgradert en kalkvogn til ISOBUS med veieceller. Vi vil i løpet av vinteren kunne tilby spredning etter geobaserte kart.

Ta kontakt, så hjelper vi deg gjerne!

SISTE NYTT