Vedrørende avdeling Sandesund

Styret i Råde Mølle og Kornsilo har besluttet å avvikle avdelingen i Sandesund og overføre aktiviteten til mølla i Råde.

Bakgrunnen for beslutningen er at mølla i flere år har drevet med underskudd. For å snu den negative trenden må vi gå gjennom hele virksomheten og snu sten for sten. Utviklingen må og skal snus.

Det er bare noen få år siden avdeling Sandesund fikk nytt utsalgssted i lageret vårt i Sarpsborg. Dette lageret er altfor stort og kostbart til denne virksomheten. I tillegg blir logistikkene dyrere når vi skal ha lager på to steder. Vi forstår at dette kan være leit, men det er bare 15-20 minutters kjøretur fra Sandesund til mølla i Råde. Vi ønsker dere velkommen til å handle videre hos oss på Råde Mølle.

Vi vil komme tilbake med løsninger for de som henter gjødsel, såvarer og plantevern. Vi skal gjøre det vi kan for å finne gode løsninger for dere. Før ny vekstsesong skal vi ha en annen løsning på plass.

Ole-Petter vil dere finne i butikken på mølla i Råde. Gjødsel, såkorn, kalk og andre driftsmidler vil dere fortsatt kunne gjøre avtaler om enten via Ole-Petter eller Ida H. Stordahl.

Ole-Petter Kjenner
TLF: 483 81 966 ole-petter@rademolle.no

Ida H. Stordahl
TLF: 973 02 145 ida@rademolle.no

Avdelingen i Sandesund har siste åpningsdag 30. september 2021.

Råde, 23. september 2021

Rune Aamli, daglig leder

SISTE NYTT