Ny kurs for mølla

Mølla valgte høsten 2020 å gå over til Fiskå Mølle som samarbeidspartner. Dette valget ble gjort etter nøye vurderinger av flere forhold. Fiskå Mølle har vist seg som en god partner for flere andre bygdemøller, og bringer inn solid kompetanse på vårt fag. De har også vist at de verdsetter de lokale eierne i måten de utøver sitt eierskap.

Mølla har hatt flere år med underskudd og synkende resultater. Styret kom til at det måtte kraftig lut til. Etter generalforsamlingens aksept ga vi Fiskå Mølle tilbud om å kjøpe seg inn med en aksjepost på 24% og stilte styreplass til disposisjon. Fiskå Mølle kom inn som eier fra 1. mars i år. De frigjorde raskt Rune Aamli, som daglig leder i Fiskå Mølle Moss, til å overta stillingen som daglig leder i mølla.

Det blir nå jobbet iherdig for å få mølla tilbake til den formen den en gang var.
Vi skal:

  • være best på service – kort vei til de som kan utrette noe.
  • ha produkter som gir gårdbrukeren den beste lønnsomhet
  • være fleksibel og finne de beste løsningene

Vi ønsker deg velkommen som kunde på mølla!

Med vennlig hilsen
Styret i Råde Mølle
Knut Huseby
Styreleder

SISTE NYTT