Viktig informasjon til våre kunder

Våre butikker, drift og kraftfôranlegg går som normalt!

Våre kunder skal forholde seg normalt til oss som leverandør av varer og tjenester. Våre butikker er åpne som vanlig, men vi har satt inn noen ekstra tiltak for å hindre smittespredning i våre butikker. 

Vi har svært høyt fokus på å skjerme våre operatører. Dette for å sikre at våre produksjonslinjer går som normalt. Vår produksjon er satt opp slik at det er tilgjengelige ressurser dersom noen skulle bli satt i karantene, og vi har fortsatt ressurser til å produsere i henhold til kundenes bestilling. 

Disse tiltakene, og en normal råvaretilgang, skaper trygghet om fremtidig leveransedyktighet. 

Samtidig vil vi følge utviklingen nøye. Dersom det kommer nye regler og retningslinjer fra myndighetene vil vi løpende tilpasse disse. 

Våre fagrådgivere sitter på hjemmekontor og har dialog med sine kunder. De kan kontaktes direkte på sin mobil telefon eller via vårt sentralbord på    tlf.69 28 05 30. Kontaktinformasjon til hver kunderådgiver finnes også på våre hjemmesider.

Hvis det er behov for besøk hos en av våre kunder ber vi om en kritisk vurdering av smittefare og at begge parter gjennomfører forebyggende tiltak i henhold til retningslinjer fra myndighetene.

Vårt klare råd til våre kunder er at dere opptrer som normalt med hensyn til bestilling av kraftfôr og andre innsatsmidler fra Råde Mølle.

Vi vil holde dere fortløpende orientert om situasjonen.

Ytterligere spørsmål kan rettes til:

Lars-Kåre Linnerud
Daglig leder
TLF: 928 96 999

SISTE NYTT