ByggaksByggaks

Arild 2r

Arild ble godkjent i 2016, og er en tidlig toradssort. Veksttida ligger mellom Brage og Rødhette. Sorten er spesiell ved at den har et relativt høyt avlingspotensiale sjøl om den er tidlig. Kornkvaliteten er god med høy hl-vekt og tusenkornvekt. Sorten er sterk mot de vanligste sjukdommene. Strået er langt og litt for mjukt, så Arild bør vekstreguleres. Vi ser for oss at dette er en sort for Midt-Norge.

Veksttid: 107 dager

Såmengde 20-22 kg/daa

Storsekk 600kg
Småsekk 40kg

Andre produkter