Acr627832890525224-18081_havreAcr627832890525224-18081_havre

Belinda

Belinda er vårt tilbud i det seine havresortimentet. Sorten er yterik og kornkvaliteten er god med middels skallprosent. Belinda gjør det bra over hele dyrkningsområdet. I fuktige somre har vi sett en del fusarium i sorten, noe som i sin tur har ført til høye toksinverdier.

Vekststid: 114 dager

Såmengde 21-23 kg/daa

Andre produkter