ByggaksByggaks

Bente 2r

Bente er vårt nye tilskudd i toradssortimentet. Sorten er sein, men har et svært høyt avlingspotensiale. SJukdomsresistensen er god, og sorten har Mlo-resistens mot Mjøldogg.

Veksttid 111 dager

Såmengde 22-24 kg/daa

Storsekk 600kg
Småsekk 40kg

Andre produkter