Korn_hvete_bunt_håndKorn_hvete_bunt_hånd

Bjarne

Bjarne er en yterik vårhvetesort med meget gode kvalitetsegenskaper. Sorten har kort strå og god stråstyrke. Det korte strået gjør Bjarne mer mottagelig for hveteaksprikk enn de seinere og lengre sortene, som Zebra og Mirakel. Bjarne er mottagelig for de vanlige bladflekksjukdommene og gulrust. Sorten har middels god hektolitervekt, tusenkornvekt og proteininnhold. Falltallet er middels høyt og relativt stabilt. Sorten plasseres i proteinklasse 2.

Veksttid: 120 dager
Klasse: 2

Såmengde: 20-22 kg/daa

Storsekk 600kg
Småsekk 40kg

 

Andre produkter