brentkalk_19_02brentkalk_19_02

Brent kalk – Faxe

Faxe kalk til grønnsaksproduksjon.

Kalk til grønnsaksproduksjon skal hindre surjordskader og redusere klumprot. Ulikt kalkbehov til de ulike sortene.

Faxe lettbrent pulverisert kalk, 0-0,2mm

108/111 kalkverdi 1/5*
Usikkerhetsmargin på +/-5%

Ulikt kalkbehov til ulike vekster. Ta kontakt for mer informasjon.

Løst/spredd

Andre produkter