Ingrid erter

Ingrid er nå vår hovedsort innen erter. Stråstyrken i Ingrid er betydelig bedre enn hos de eldre sortene. Den står mye bedre oppreist mot slutten av vekstsesongen, noe som er vesentlig for å få høstet ertene på en grei måte.

Veksttid 114 dager

Såmengde 25 kg/daa

Storsekk

Andre produkter