kalking_redigertkalking_redigert

Kvartbrent dolomitt

For å lykkes med det vi dyrker er det viktig at vi legger best mulig til rette for de vekstene vi skal produsere. Kalk er en billig investering for å øke avlingen. AS Råde Mølle og Kornsilo har sammen med andre møller og distributører drevet med salg og spredning av kalk i over 30 år.

Kvartbrent dolomitt

93%TS – 60CaO – 11MG – 50/60 kalkverdi 1/5*
*Usikkerhetsmargin på +/- 3%

Andre produkter