mf_kalkhengermf_kalkhenger

Grovdolomitt

For å lykkes med det vi dyrker er det viktig at vi legger best mulig til rette for de vekstene vi skal produsere. Kalk er en billig investering for å øke avlingen. AS Råde Mølle og Kornsilo har sammen med andre møller og distributører drevet med salg og spredning av kalk i over 30 år.

Grovdolomitt 0-3mm

32 CaO
12% Mg
Kalkverdi 1/5år 37/46*

*Usikkerhetsmargin på +/- 3%

Andre produkter