Korn_hvete_bunt_håndKorn_hvete_bunt_hånd

Krabat

Krabat har vært i markedet noen år, og ligger i det halvseine sortimentet, litt tidligere enn Zebra. Sorten utmerker seg med et høyt og stabilt falltall, og sjukdomsresistensen er relativt god. Sorten er plassert i proteinklasse 3, men ligger helt oppunder kvalitetskravene til klasse 2.

Veksttid: 124 dager
Klasse: 2

22-24 kg/daa

Storsekk 600kg
Småsekk 40kg

Andre produkter