Korn_hvete_bunt_håndKorn_hvete_bunt_hånd

Mirakel

Mirakel har blitt den største sorten i vårhvetesortimentet. Sorten er halvsein. Strået er relativt langt og mykt, og i konvensjonell dyrking bør sorten vekstreguleres. Sorten er sterk mot de fleste bladflekksjukdommene i hvete, og viser så langt også motstandsevne mot gulrust.

Avlingsnivået ligger på nivå med de andre seine vårhvetesortene. Sorten er plassert i proteinklasse 1, noe som gjør den svært interessant for matmjølsbransjen.

Veksttid: 125 dager

Såmengde 22-24 kg/daa

Storsekk 600kg
Småsekk 40kg

Andre produkter