Acr627832890525224-18081_havreAcr627832890525224-18081_havre

Nemesis

Nemesis havre betegner vi som en spesialsort ettersom sorten har motstandsevne mot havrecystenematode. Sorten er mye lik Belinda rent dyrkingsteknisk, men Nemesis ligger noe under Belinda i avling.

Veksttid: 114 dager

Såmengde: 21-23 kg/daa

Storsekk 600kg
Småsekk 40kg

 

Andre produkter