kalking_redigertkalking_redigert
traktor_strøm_kalk_indretraktor_strøm_kalk_indre

Norsk jordbrukskalk

Visnes fin grovkalk K1

98TS% – 54CaO-0,3Mg

35/51 Kalkverdi 1/5*
usikkerhetsmargin på +/- 3%

Storsekk 600kg
Løst/spredd

Andre produkter