GladehusdyrGladehusdyr
A12_9572A12_9572
IMG_4466_redigertIMG_4466_redigert

Opti Lakta

Opti Lakta er et fôr til diende purker som er sammensatt med tanke på maksimal melkeytelse. Gir høye avveningsvekter samtidig som holdet til purka opprettholdes gjennom laktasjonen. På grunn av energinivået må en være oppmerksom på at det skal gis mye grovfôr hvis denne nyttes til drektige dyr. Flere Fôringer per dag øker energiopptaket. Fôrtildelingen bør skje etter norm, og det er viktig å sørge for at purka får nok vann for å maksimere melkeproduksjonen.

Andre produkter