GladehusdyrGladehusdyr
P1100317P1100317

Opti Vekst

Opti Vekst anbefales brukt fra ca. 30kg ved oppstart med slaktegrisfôr. Anbefales spesielt som et startfôr frem til 50kg i et fasefôringsopplegg.

Et proteinkonsentrert fase-1 fôr som brukes frem mot 80kg levende vekt. Opti Vekst utnytter grisens evne til sterk og effektiv vekst i første del av slaktegrisperioden. Fôret har et høyere innhold av vitaminer og m inerraler for å dekke behovet til rasktvoksende gris.

Andre produkter