ByggaksByggaks

RGT Planet 2r

RGT Planet er en sein toradssort som var i norske forsøk, men ble ikke godkjent. Vi velger likevel å markedsføre sorten da den har gode dyrkingstekniske egenskaper gjennom god stråstyrke og stråkvalitet. Sorten har god kornkvalitet, og avlingsmessig ligger RGT Planet på linje med Thermus.

Veksttid 114 dager

Såmengde 22-24 kg/daa

Storsekk 600kg
Småsekk 40kg

Andre produkter