Acr627832890525224-18081_havreAcr627832890525224-18081_havre

Ringsaker

Ringsaker havre har vært i markedet i flere år, og har fortsatt sin andel av det tidlige havremarkedet. Sorten har bra stråstyrke, lavt skallinnhold og høy hl-vekt. Sjøl med veksttid betydelig kortere enn Belinda, så ligger Ringsaker bare like bak Belinda i avling. Med bakgrunn i sortens tilgjengelighet og avlingsnivå vil vi si at Ringsaker er en meget interessant sort som forgrøde til høstkorn.

Veksttid: 109 dager

Såmengde: 20-22 kg/daa

Andre produkter