ByggaksByggaks

Rødhette 6r

Rødhette er den nyeste sorten i seksradssortimentet. Sorten er sein, og avlingspotensialet er svært høyt, faktisk på linje med de seine toraderne. Dyrkningsteknisk viser Rødhette gode egenskaper. Stråstyrken er god, og sorten er sterk mot de vanlige bladflekksjukdommene med unntak av grå øyeflekk. Proteininnholdet er lavt, noe som nok kan relateres til avlingsnivået.

Veksttid: 110 dager

18-20 kg/daa

Storsekk 600kg
Småsekk 40kg

Andre produkter