ByggaksByggaks

Salome 2r

Salome er en halvsein og intensiv toradssort med meget høyt avlingspotensiale. Stråkvaliteten og -styrken er god. Hl-vekt og tusenkornvekt er middels høy. Salome er resistent mot mjøldogg (mlo-resistens) og er sterk mot bladflekksjukdommer. Sorten har bred resistens mot havrecystenematoder. Salome er ikke verdiprøvd i Norge, så vår omtale er basert på svenske forsøk og praktisk erfaring er fra norsk dyrking.

Veksttid: 111 dager

Såmengde: 22-24 kg/daa

Storsekk 600kg
Småsekk 40kg

Andre produkter