ByggaksByggaks

Thermus 2r

Thermus er en sein toradssort med meget høyt avlingspotensiale. Thermus er sterk mot de vanlige bladflekksjukdommene. Hl-vekta er middels høy. Sorten er noe stråsvak, og bør derfor vekstreguleres for å unngå legde.

Veksttid 113 dager

Såmengde 23-25 kg/daa

Storsekk 600kg
Småsekk 40kg

Andre produkter