IMG_4806IMG_4806
IMG_20200214_102648_891IMG_20200214_102648_891

TopBull Appetitt

En spesialblanding for okser som får ekstra mye kraftfôr enten ved rask framfôring eller grovfôrmangel.

TopBull Appetitt har et høyt innhold av fiber, tilsatt buffer og ekstra kalsium. Blandingen er særlig myntet på kjøttfeokser av de tunge rasene der en ønsker raskest mulig tilvekst. Aktuell mengde er 5,0-8,5kg per dag. Blandingen kan også brukes til andre okser.

Høyt innhold av fiber.

Tilsatt buffer.

Tilsatt ekstra kalsium.

5,0-8,5kg per dag

Andre produkter