IMG_2644IMG_2644
A12_9572A12_9572

TopBull Vekst

Proteinrikt kraftfôr til kviger og okser der man ønsker høy tilvekst og rask framfôring.

TopBull Vekst er et proteinrikt kraftfôr til kviger ca. 3-15 måneder og okser ca. 4-12 måneder, der man ønsker høy tilvekst og rask framfôring. Høyt innhold av AAT. Vitamin- og mineralinnhold er tilpasset dyr i vekst. Inneholder organisk selen.

TopBull Vekst må gis sammen med godt grovfôr – fri appetitt.

TopBull Vekst kan kun gis til kviger i perioden frem til inseminering. Pass på at ikke kviger eller okser blir for feite. Se dosering.

Mengde kviger: 0,5-2kg avhengig av grovfôr og alder. Brukes kun i perioden frem til inseminering.
Dekker dagsbehovet for vitaminer og mineraler ved ca. 1,5kg (avhengig av alder og innhold i grovfôr)
Pass på at ikke kvigene blir for feite.

Mengde okser: Maks 4kg. Dekker dagsbehovet for vitaminer og mineraler ved ca. 2,5kg (avhengig av alder og innhold i grovfôr).
Pass på at ikke oksene blir for feite.

Andre produkter