Kopi av 5O5U2513Kopi av 5O5U2513
_FAS5311_FAS5311
A12_9572A12_9572

Toppkylling Lett

Lavenergi vekstfôr til bruk fra 10 dager og frem til slakt. Godkjent for McDonalds produksjon.

Toppkylling Lett er et lavenergi vekstfôr. Vårt rimeligste kraftfôr som gir en moderat tilvekst. Anbefalt bruk fra dag 25, men kan fases inn tidligere dersom tilvekst og jevnhet er god. Man kan regne med noe høyere fôrforbruk enn ved bruk av våre sterkere blandinger. Det er et rimeligere kraftfôr og kan dermed resultere i god fôrøkonomi.

Fôret er tilsatt hel havre. Fordi havren ikke blir malt før fôret pelleteres, vil det bidra til en grovere indre struktur som vil være positivt spesielt når det kommer til helse og dyrevelferd.

Pelletsstørrelse 3,0mm
Tilsatt hel havre
Tilsatt Clostat
Godkjent for McDonalds

Andre produkter