OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA
Kopi av IMG_8712 copyKopi av IMG_8712 copy

Toppverper 3

Toppverper 3 brukes ved unormalt høye eggvekter (>65g) eller unormalt høyt fôropptak (115g). Dersom høy eggvekt (>65g) oppnås tidligere enn forventet, vil Toppverper 3 flate ut eggvektkurven ytterligere og dermed ha effekt på klink.

Fôret er tilsatt hel havre. Fordi havren ikke blir malt før fôret pelleteres, vil det bidra til en grovere indre struktur som vil være positivt spesielt når det kommer til helse og dyrevelferd. Kortklipt pellets forhindrer separering på silo, og gir god struktur i fôrtroene.

Pellets 4 mm kortklipt pellets
Tilsatt hel havre

Andre produkter