P1790787P1790787
P1330924P1330924
P1330945P1330945

TopSau Lam

Kraftfôrblanding for oppfôring av lam om høsten.

TopSau Lam er en kraftfôrblanding tilpasset oppfôring av lam om høsten. Kan fôres etter appetitt, men mengden må økes gradvis ved tilvenning i 2-3 uker. Dyra bør vaksineres mot pulpanyre. Det forutsettes fri tilgang på godt grovfôr.

Andre produkter