Acr627832890525224-18081_havreAcr627832890525224-18081_havre

Vinger

Vinger havre er et interessant tilskudd i det halvseine havresortimentet. Sorten har litt kortere veksttid enn Belinda, og har i verdiprøvingen vist avlingstall på høyde med Belinda. Vinger har langt, stivt strå, og sorten viser laveste legdeprosent blant markedssortene over år. MOtstandsevnen mot fusarium er relativt god, og innholdet av mykotoksinene T2-HT2 og DON er lavere enn for de fleste sammenlignbare sortene.

Veksstid: 112 dager

Såmengde: 21-23 kg/daa

Andre produkter