yara_bela_Sulfanyara_bela_Sulfan
yarabanneryarabanner

YaraBela Sulfan 24-0-0 (6S)

YaraBela Sulfan 24-0-0 (6S) er et nitrogenprodukt med høyt innhold av svovel.

Spesielt egnet til gjødsling av eng og korn i kombinasjon med husdyrgjødsel, og der S-behovet er stort, og P- og K-behovet er dekket. Det høye svovelinnholdet gjør også produktet til et godt alternativ ved delgjødsling av oljevekster.

N: 24%
S: 6%

600kg storsekk

Granulert

Andre produkter