yara_liva_kalksalpeteryara_liva_kalksalpeter
yarabanneryarabanner

YaraLiva Kalksalpeter

Nitrogenet foreligger hovedsakelig som nitrat, en nitrogenform som tas direkte opp av plantene. Kalksalpeter har et høyt innhold av vannløselig kalsium, og har en positiv kalkvirkning tilsvarende ca. 1kg kalsiumoksid (CaO) per kilo tilført nitrogen. Benyttes til delgjødsling sammen med Fullgjødsel, OPTI-NK eller husdyrgjødsel.

N: 15,5%

600kg storsekk
25kg småsekk

Prillet/Granulert

Andre produkter