yara_liva_nitraboryara_liva_nitrabor
yara_liva_nitrabor_sekkyara_liva_nitrabor_sekk
yarabanneryarabanner

YaraLiva Nitrabor

Nitrabor er Kalksalpeter tilsatt 0,3% bor. Brukes særlig til delgjødsling i borkrevende kulturer som for eksempel potet og flere grønnsaks- og bærkulturer.

N: 15,4%

600kg storsekk
25kg småsekk

Granulert

Andre produkter