yara_mila_17-5-13yara_mila_17-5-13
yarabanneryarabanner

YaraMila Fullgjødsel 17-5-13

Fosfor- og kaliumrik fullgjødsel. Tilpasset jord med middels til lav P- og K-status. Særlig godt egnet som grunngjødsling til korn i en strategi med delt gjødsling.

N: 17,2%
P: 4,6%
K: 13%

600kg storsekk – granulert.

Andre produkter