yara_mila_storsekkyara_mila_storsekk
yarabanneryarabanner

YaraMila Fullgjødsel 18-3-15

Kalium- og svovelrik Fullgjødsel med moderat innhold av fosfor.

Primært til gras i kystområdene og i kaliumfattig innlandsstrøk der det ikke brukes husdyrgjødsel. Også egnet til korn og oljevekster på kaliumfattig jord og til en del grønnsakskulturer.

N: 17,6%
P: 2,6%
K: 14,6%

600kg storsekk

Granulert

Andre produkter