yara_mila_storsekkyara_mila_storsekk
yarabanneryarabanner

YaraMila Fullgjødsel 20-4-11

Til korn og oljevekster på middels næringsrik jord. Spesielt egnet til grunngjødsling i kombinasjon med delgjødsling med Kalksalpeter eller annen N-gjødsel i vekstsesongen. Også egnet til vårgjødsling av eng på fosforfattig jord.

N: 79,6%
P: 3,6%
K: 10,6%

600kg storsekk – granulert.

Andre produkter