yara_mila_storsekkyara_mila_storsekk
yarabanneryarabanner

YaraMila Fullgjødsel 22-2-12

Nitrogenrik Fullgjødsel med spesielt lavt innhold av fosfor og moderat innhold av kalium. Spesielt aktuell til gras i kombinasjon med husdyrgjødsel og til korn og oljevekster på fosforrik jord med lite kaliumreserver.

N: 21,6%
P: 1,7%
K: 11,6%

600kg storsekk

Granulert

Andre produkter