yara_mila_25-2-6_storsekkyara_mila_25-2-6_storsekk
yarabanneryarabanner

YaraMila Fullgjødsel 25-2-6

Svovelrik Fullgjødsel med høyere innhold av nitrogen og lavere innhold av fosfor og kalium enn annen Fullgjødsel.

Anbefales bare til ensidig planteproduksjon på jord i meget god fosfor- og kaliumtilstand. Kan brukes på eng i kombinasjon med husdyrgjødsel eller kaliumrik Fullgjødsel om våren.

N: 24,6%
P: 1,6%
K: 6%

600kg storsekk
Prillet/granulert

 

Andre produkter