yara_mila_storsekkyara_mila_storsekk
yarabanneryarabanner

YaraMila Fullgjødsel 8-5-19 micro

Klorfattig Fullgjødsel med høyt innhold av fosfor, kalium, magnesium og svovel. Inneholder i tillegg mikronæringsstoffene bor, kobber og mangan.

Velegnet til poteter, grønnsaker og bær.

N: 8%
P: 5%
K: 19%

Til poteter kan en grunngjødsle med Fullgjødsel 8-5-19 mikro om våren og delgjødsle med YaraLiva Kalksalpeter eller YaraLiva Nitrabor i vekstsesongen.

Jordbær (friland): 25-50 kg/daa, på næringsfattig jord.

Andre produkter