yaravita_brassitrel_proyaravita_brassitrel_pro
yarabanneryarabanner

YaraVita Brassitrel Pro

En balansert formulering av viktige næringsstoffer for oljevekster og andre korsblomstra vekster og er satt sammen for å balansere gjødslingen av de mikronæringsstoffene som tas vekk med avlingen.

4,5 % nitrogen (N), tilsvarende 69 gram/liter
4,6 % magnesium (Mg), tilsvarende 71 gram/liter
5,8 % kalsium (Ca), tilsvarende 89 gram/liter
3,9 % bor (B), tilsvarende 60 gram/liter
4,6 % mangan (Mn), tilsvarende 71 gram/liter
0,3 % molybden (Mo), tilsvarende 4,6 gram/liter

Oljevekster, raps/rybs: 300-400ml i 20 liter vann/daa på 4 til 9 bladstadiet og igjen ved begynnende strekning og inntil begynnende blomstring. Gjenta behandlingen med 10-14 dagers mellomrom etter behov.

Erter og bønner: Inntil 400 ml i 20 liter vann/daa så tidlig som mulig i vekstsesongen, forutsatt at det er tilstrekkelig bladdekke til å fange opp sprøytevæsken (for eksempel 4 til 6 blader). Gjentas etter behov med 10-14 dagers mellomrom og inntil en måned før innhøsting. Det må ikke sprøytes under blomstring.

Gulrot: To tildelinger med 300 ml i 20 liter vann/daa når kulturen er 15 cm høy. Behandlingen gjentas etter 2 uker.

Kål, brokkoli, rosenkål og blomkål:  300-400 ml i 20 liter vann/daa. Så tidlig i vekstsesongen som mulig, forutsatt at det er tilstrekkelig bladdekke til å fange opp sprøytevæsken (for eksempel 4 til 6 blader). Gjenta behandlingen etter behov med 10-14 dagers mellomrom og inntil en måned før innhøsting.

Purre: 300ml i 20 liter vann/daa tildeles to uker etter planting eller i tilfelle direkte såing, når kulturen er 15cm høy. For moderat til kraftig mangel er en eller to gjentatte behandlinger nødvendig med 10-14 dagers mellomrom.

Les alltid etiketten nøye før bruk.

 

10 liter

Oppbevares i et kjølig, tørt lager – utilgjengelig for barn. Beskyttes mot frost og andre ekstreme klimaforhold.

Andre produkter