yaravita_coptracyaravita_coptrac
yarabanneryarabanner

YaraVita Coptrac

Kobbergjødsel til bladgjødsling og forrådsgjødsling (jordgjødsling). Kan brukes både til bladgjødsling i stående åker og som forrådsgjødsling (jordgjødsling) i jord med lave kobberverdier.

Cu: 33%

33% kobber (Cu), tilsvarende 500 gram per liter.

Korn: 25 ml i 20-30 liter vann/daa fra busking til 2. leddknute er synlig (BBCH 20-32). Gjentas etter 10-14 dager ved tydelig til kraftig mangel.
I høsthvete anbefales en behandling før innvintring. Ved gjødsling med YaraVita Coptrac i voksende grøder skal det ikke gis mer enn 50 ml/daa hver 14.dag.

Gulrot: 50 ml i 5-20 liter vann/daa når plantene er 15cm høye. Ved moderat eller alvorlig mangel gjentas behandlingen med 10-14 dagers intervall

Blomkål: 50ml i 20 liter vann/daa i 4 til 6 bladstadiet. For moderat til alvorlig kobbermangel bør behandling gjentas en til to ganger med 10-14 dagers intervall.

Salat (friland): 50 ml i 20 liter vann/daa 10-14 dager etter planting eller oppspiring.

Jordbær (friland): 50 ml i 20-40 liter vann/daa brukes tidlig i sesongen, før starten av blomstring.

Bringebær: 50 ml i 20 liter vann/daa tidlig i sesongen, før blomstring.

Les alltid etiketten nøye før bruk!

5 liter.

Oppbevares i et kjølig, tørt lager – utilgjengelig for barn. Beskyttes mot frost og andre ekstreme klimaforhold.

Andre produkter