yaravita_cropliftyaravita_croplift
yarabanneryarabanner

YaraVita Croplift

NPK med S, Mg og mikronæring. Lettløselig krystallinsk pulver. Ved generell næringsmangel i ulike kulturer. For å sikre nok næring til plantene i perioder med vekststress eller før perioder med stort næringsbehov.

Eksempelvis i starten av strå-/stilkskytningsperioden i korn og oljevekster, eller ved den mest intense knolltilvekstperioden i potet.

20 % nitrogen (N),
3,5 % fosfor (P),
11,6 % kalium (K),
5 % svovel (S),
1,2 % magnesium (Mg),
0,04 % bor (B),
0,2 % kopper (Cu),
0,02 % jern (Fe),
0,26 % mangan (Mn), 0,006 % molybden (Mo), 0,14 % sink (Zn)

Korn: 0,25-0,5kg i 20 liter vann/daa ved behov. Gjentatt behandling kan gjøres med 10-14 dagers mellomrom. Behandlingen utføres når det er tilstrekkelig bladareal til å fange opp sprøytevæsken. Behandlinger anbefales spesielt for å sikre nok næring i plantene i perioder med vekststress eller for perioder med stort næringsbehov.

Oljevekster: 0,25-0,5kg i 20 liter vann/daa ved behov. Gjentatt behandling kan gjøres med 10-14 dagers mellomrom. Behandlingen utføres når det er tilstrekkelig bladareal til å fange opp sprøytevæsken. Behandlinger anbefales spesielt for å sikre nok næring i plantene i perioder med vekststress eller for perioder med stort næringsbehov.

Potet: 0,25-0,5kg i 20 liter vann/daa ved behov. Gjentatt behandling kan gjøres med 10-14 dagers mellomrom. Behandlingen utføres når det er tilstrekkelig bladareal til å fange opp sprøytevæsken. Behandlinger anbefales spesielt for å sikre nok næring i plantene i perioder med vekststress (tørke)  eller for perioder med stort næringsbehov.

Kan også brukes i gulrot, blomkål, salat på friland, mais, bringebær, jordbær og beter. Se etikett for dosering.

Les alltid etiketten nøye før bruk!

10 kg.

 

Andre produkter