yaravita_ferritracyaravita_ferritrac
yarabanneryarabanner

YaraVita Ferritrac

Ferdig formulert bladgjødsel til bruk mot jernmangel ved sprøyting på bladverket i voksende jord- og hagebruksvekster. Mest brukt i frukt og grønnsaker.

Fe 7,6%

7,6% jern (Fe som chelat) på vektbasis, tilsvarende 100 gram jern (Fe) per liter.

Potet: 100ml i 20-50 liter vann/daa. Gjenta behandlingen med 7-14 dagers intervall.

Eple: 100ml i 50 liter vann/daa 3 til 8 ganger med 7-14 dagers intervall. Start behandling så snart det er tilstrekkelig med blader til å fange opp bladgjødsla, eller så snart de første symptomene vises. Unngå behandling ved blomstring.

Jordbær (friland): 100ml i 60-100 liter vann/daa. Gjenta behandlingen 3-8 ganger med 7-14 dagers intervall. Behandlingen kan starte så snart det er tilstrekkelig med blader til opptak (preventivt), eller ved synlige symptomer (kurativt). Skal ikke brukes under blomstring.

1 liter.

Oppbevares i et kjølig, tørt lager – utilgjengelig for barn. Beskyttes mot frost og andre ekstreme klimaforhold.

Andre produkter