yaravita_gramitrelyaravita_gramitrel
yarabanneryarabanner

YaraVita Gramitrel

Et multinæringsprodukt for balansert tilførsel av næringsstoffer i korn.

Innhold: (gram pr. liter og % på vektbasis):
– 64 g nitrogen (N), 3,9%
– 150 g magnesium (Mg), 9,1%
– 50 g kobber (Cu), 3,0%
– 150 g mangan (Mn), 9,1%
– 80 g sink(Zn), 4,9%

Vårkorn: Behandling med 200ml i 10-20 liter vann/daa ved begynnende strekning (BBCH 31-32). Gjenta behandlingen etter 10-14 dager med 100 ml/daa når flaggbladet er under utvikling (BBCH 37-43).

Høstkorn:
Høstbehandling med 100ml i 10-20l liter vann/daa fra 2-bladstadiet. En høstbehandling forutsetter at plantene fortsatt er i vekst og at det er frostfritt.
Vårbehandling med 200ml i 10-20 liter vann/daa fra strekning og fram til flaggbladet er så vidt synlig. Behandlingen kan også utføres med 100 ml/daa fra flaggbladet er så vidt synlig til det er fult utviklet.

Mais: 200ml i 5-20 liter vann/daa ved 4- til 8-bladstadiet. Gjenta behandlingen 10-14 dager senere ved behov.

10 liter

Oppbevares i et kjølig, tørt lager – utilgjengelig for barn. Beskyttes mot frost og andre ekstreme klimaforhold.

Andre produkter