yaravita_mantrac_proyaravita_mantrac_pro
yarabanneryarabanner

YaraVita Mantrac Pro

Ferdig formulert bladgjødsel til bruk mot manganmangel ved sprøyting på bladverket i jord- og hagebruksvekster.

Mn 27,4%

27,4% mangan på vekt-basis, tilsvarende 500 gram mangan per liter.

Korn: 100-200 ml i 5-20l vann/daa fra 2-bladstadiet til 2. leddknute er synlig. (BBCH 12-32)

Oljevekster: 100ml i 20l vann/daa ved begynnende stengelstrekning. Ved moderate til sterke mangler, 100 ml/daa fra 4-6bladstadiet frem mot begynnende stangelstrekning. Les etikett.

Erter: 100 ml i 20l vann/daa på 4-6 bladstadiet for å forebygge generell manganmangel. 100-150ml ved blomstringsstart, gjentas ved blomstringsavslutning for å forebygge indre misfarging.

Potet: 100-200ml i 20l vann/daa fra en uke etter full oppspiring. Ved moderat til sterk mangel, gjenta sprøyting med 10-14 dagers intervall.

Eple: 100-150 ml i 20-100l vann/daa. Før blomstring ved stor fare for mangel, ellers etter avblomstring.

Pære: 100-150ml i 20-100l vann/daa. For blomstring ved stor fare for mangel, ellers etter avblomstring.

Bringebær: 100ml i 20-50l vann/daa ved begynnende blomstring.

Les alltid etiketten nøye før bruk!

Jordbær: 100ml i 20-50l vann/daa på grønn knopp. Ved behov gjentas behandling etter 10-14 dager.

Bønner: 100ml i 20l vann/daa på 4-6 bladstadiet for å forebygge generell manganmangel. 100-150 ml/daa ved blomstringsstart, gjentas ved blomstringsavslutning for å forebygge indre misfarging.

Blomkål: 100 ml i 3-20 liter vann/daa fra 4-bladstadiet. Kan gjentas med 10-14 dagers intervaller ved middels til alvorlig mangelsymptom.

Salat (friland) 100ml i 20-50l vann/daa etter planting eller oppspiring. Kan gjentas med 10-14 dagers intervaller ved middels eller alvorlig mangel. Siste behandling må utføres senest 1 måned før høsting.

Mais: 100-200ml i 15-20l vann/daa ved 4-6 bladstadiet. Ved moderat eller alvorlig mangel kan gjentatte behandlinger være nødvendig.

 

 

 

5 liter

Oppbevares i et kjølig, tørt lager – utilgjengelig for barn. Beskyttes mot frost og andre ekstreme klimaforhold.

Andre produkter