yaravita_solatrelyaravita_solatrel
yarabanneryarabanner

YaraVita Solatrel

Et multinæringsprodukt for balansert tilførsel av næringsstoffer til potet for å stimulere knollantallet og knolltilveksten i potet, samt sikre god kvalitet.

13 % fosfor (P)
4,2 % kalium (K)
2,7 % magnesium (Mg)
0,7 % kalsium (Ca)
0,7 % mangan (Mn)
0,3 % sink (Zn)

Potet: For å øke antall knoller: 1 liter i 20 liter vann/daa ved begynnende knollansetting. For å øke knollstørrelsen: 1 liter i 20 liter vann/daa ved begynnende knolltilvekst. Gjenta 10-14 dager senere.

Høstkorn: 300-500 ml i 20 liter vann/daa under buskingsperioden. Gjentas en eller to ganger etter 10-14 dager fra 2-bladstadiet til 1. leddknute synlig.

Kan også brukes i bønner, brokkoli, rosenkål, kål, gulrot, blomkål, purre, salat på friland, purre, mais, løk, pastinakk, erter, beter og kålrot. Se etikett for dosering.

Les alltid etiketten nøye før bruk.

10 liter.

Oppbevares i et kjølig, tørt lager – utilgjengelig for barn. Beskyttes mot frost og andre ekstreme klimaforhold.

Andre produkter