yaravita_stopityaravita_stopit
yarabanneryarabanner

YaraVita Stopit

Ferdig formulert bladgjødsel til bruk ved kalsiumrelaterte vekstforstyrrelser ved sprøyting på bladverket i jord- og hagebruksvekster.

Ca 12%

12% kalsium på vektbasis, tilsvarende 160 gram kalsium per liter.

Dette produktet kan tankblandes med de fleste plantevernmidler.

Korn: 500 ml i 20 liter vann/daa. Sprøyting fra 4-bladsstadiet til andre kjennbare leddknute. BBCH 14-32.

Oljevekster: 500ml i 5-20 liter vann/daa. Sprøyting fra 4-6 bladstadiet til stengelstrekning.

Potet: 0,5-1,0l i 20 liter vann/daa. 2-3 behandlinger rett etter begynnende knolldannelse, når 50% av stolonenes topper har doblet sin diameter. Behandles med 10-14 dagers intervall.

Gulrot: 500 ml i 20 liter vann/daa. 2-3 behandlinger med 10-14 dagers intervall fra plantene er 10-15cm.

Salat (friland): 500 ml i 20-50 liter vann/daa. 2-3 behandlinger 10-14 dager etter planting eller oppspiring.

Eple: Før blomstring 0,2-0,5 l i 15-20 liter vann/daa fra knoppskyting til begynnende blomstring. Etter kronbladfall 0,5-1,0l i 15-50 liter vann/daa. Se etikett.

Jordbær: 1l i 15-50 liter vann/daa. 3 behandlinger med 7-14 dagers intervall fra begynnende blomstring. Jordbær under plast eller glass, og planter der dekke eller klimafolie nettopp er fjernet, kan være følsomme for sprøyteskade. Reduser dosering til 0,3l og 60liter vann/daa.

Bringebær: 1l i 40-80 liter vann/daa. 3 behandlinger. Første behandling ved begynnende blomstring, andre ved avsluttende blomstring og siste når bærene utvikles. Bringebær under plast eller glass, og planter der dekket eller klimafolie nettopp er fjernet, kan være følsomme for sprøyteskade. Reduser dosering til 0,3l og 60 liter vann/daa.

Plommer: 1l i 15-50 liter vann/daa. 2 behandlinger, 4 og 2 uker før høsting. Dosering til moreller under tak: 0,3l/daa i 60l vann.

Les alltid etiketten nøye før bruk!

 

10 liter.

Oppbevares i et kjølig, tørt lager – utilgjengelig for barn. Beskyttes mot frost og andre ekstreme klimaforhold.

Andre produkter