yaravita_thiotracyaravita_thiotrac
yarabanneryarabanner

YaraVita Thiotrac

YaraVita Thiotrac er velegnet til oppretting av nitrogen- og svovelunderskudd ved utvasking og denitrifikasjon etter store nedbørsmengder. Kombinasjonen av begge næringsstoffene bidrar til optimal proteinkvalitet i hvete.

YaraVita Thiotrac er et bladgjødslingsmiddel som inneholder 100% sulfatsvovel. Veksten kan ta opp sulfatsvovel raskere enn elementært svovel og plantene slipper dessuten å omdanne elementært svovel til sulfatsvovel.

N: 15,2%
S: 22,8%

15,2 % Nitrogen (200 g/l N) (10,5 % ammonium-nitrogen og 4,7 % amid-nitrogen)
22,8 % vannløselig sulfat-svovel (300 g/l S)

Korn: 500 ml i 20 liter vann/daa ved begynnende stråstrekning (Z30-31) og, hvete bare, eller ved begynnende stråskyting Z49. Ved moderat til alvorlig næringsmangel, gjenta behandlingen med 10-14 dagers intervall.

Oljevekster: 500-1000ml i 20 liter vann/daa ved 4-6 varige blad. Gjenta etter 10-14 dager ved behov. Unngå behandling ved blomstring.

Gulrot: 500ml i 20 liter vann/daa når plantene er 15cm høye. Ved moderat eller alvorlig mangel gjentas behandlingen med 10-14 dagers intervall.

Blomkål: 500ml i 20 liter vann/daa ved 4-6 bladstadiet. Ved moderat eller alvorlig mangel gjentas behandlingen med 10-14 dagers mellomrom.

Salat (friland): 300-500ml i 20 liter vann/daa ved 4-6 bladstadiet. Ved behov gjentas behandlingen 1-2 ganger med 10-14 dagers mellomrom.

Mais: 500ml i 15-20 liter vann/daa ved 4- til 8-bladstadiet. Gjenta behandlingen 10-14 dager senere ved behov.

Eple: 300-500ml i 50-100 liter vann/daa før blomstring. Gjenta behandlingen under fruktsetting og 10-14 dager etter høsting, men før bladfelling.

 

 

10 liter

Oppbevares i kjølig, tørt lager – utilgjengelig for barn. Beskyttes mot frost og andre ekstreme klimaforhold.

Andre produkter